Administració

Gràcies a la nostra dedicació i constància, podem oferir a tots els nostres clients un servei seriós, eficaç i professional. A Portal Blanc sempre mirem per la comunitat, des de la recerca constant de les millors ofertes disponibles, fins a la revisió del correcte manteniment de les instal·lacions per evitar despeses inesperades.

reunion
Reunions

Durant els anys d'experiència hem après que sempre sorgeixen nous dubtes sobre la gestió de la comunitat. Per això ens comprometem a fer una reunió anual on s'explicarà l'estat de comptes de manera detallada. Les reunions se celebren a la mateixa finca per facilitar lassistència dels propietaris. Les convocatòries de totes les reunions es comuniquen a tots els propietaris a través del tauler d'anuncis de la comunitat, del correu electrònic i de la nostra aplicació "Tucomunidad". Aquesta aplicació permet als veïns tenir un registre de les convocatòries, delegar el seu vot, descarregar tots els fitxers relacionats amb la reunió i rebre totes les notificacions al·lusives a la comunitat en el seu propi telèfon mòbil o ordinador. Per a aquelles persones que no disposin de la tecnologia necessària, podeu rebre per correu ordinari tota la documentació descrita.

cuenta-bancaria
Compte bancari propi

Tenir un compte bancari independent per a cada comunitat de veïns aporta confiança, agilitat i una clara visió de l'estat de la tresoreria. Amb la tecnologia actual podem obtenir extractes i comprovar l'estat dels rebuts domiciliats i dels pagaments a proveïdors. Tots els ingressos i cobraments de la comunitat es realitzaran per transferència bancària, cosa que garanteix transparència i permet a tots els propietaris veure reflectits els extractes de comptes. Qualsevol propietari podrà tenir accés al compte bancari de la comunitat, però només en podrà fer ús a nivell consultiu.

seguro
Gestió de sinistres

A Portal Blanc, oferim una gestió eficient dels sinistres esdevinguts a la comunitat. Els veïns podran informar de qualsevol incidència que passi a la comunitat de manera immediata a través de la nostra aplicació "Tucomunidad", trucant a la nostra oficina oa través del correu electrònic. La gestió del sinistre, ja sigui meteorològic, per accident o vandàlic, requereix un seguiment constant des del seu origen fins a la resolució i possible compensació per part de la companyia asseguradora. Ens encarreguem de tot el procés, mantenint una comunicació clara i detallada amb els responsables sobre la gestió del sinistre.

sirena
Contacte d'emergències

Tots sabem que no hi ha horaris per a les urgències, en qualsevol moment pot sorgir un imprevist que requereixi una actuació urgent. Conscients, Portal Blanc disposa d'un servei d'assistència 24h per a qualsevol sinistre que poguessin patir els nostres clients. Per això, prioritzem que els telèfons d'emergència a la comunitat estiguin actualitzats i siguin de fàcil accessibilitat per a tothom.

Reuniones

En Portal Blanc sabemos que siempre pueden surgir nuevas dudas en la gestión de la comunidad, y por eso nos comprometemos a realizar una reunión anual para explicar las cuentas. Las reuniones se celebran en la misma finca facilitando la asistencia de los propietarios.

Cuenta bancaria propia

Tener una cuenta bancaria independiente para cada comunidad de vecinos aporta una clara visión del estado de la tesorería diaria, confianza y agilidad. Con la tecnología actual, unos segundos podemos obtener extractos, estado de los recibos domiciliados y estado de los pagos a los proveedores.

Gestión de siniestros

La gestión de un siniestro, ya sea por accidente, meteorológico o vandálico, requiere un seguimiento constante desde su origen pasando por la resolución y compensación de la compañía aseguradora. Nosotros nos ocupamos de todo e informamos a las personas responsables correspondientes.

Easy Document

Las urgencias no respetan los horarios, en cualquier momento puede pasar un imprevisto que requiera una actuación urgente, por eso disponemos de un servicio de asistencia 24h para reparar aquellos siniestros que pudieran sufrir nuestros clientes.

Abrir chat
Hola,
¿En qué podemos ayudarte?
Abrir chat
Hola,
¿En qué podemos ayudarte?